Choroby oczu u zwierząt domowych – najczęstsze przypadki

Zmysł wzroku w przypadku zwierząt domowych jest niezwykle istotny. Jego brak bądź uszkodzenie znacznie obniża komfort życia. Choroby oczu, gdy są nieleczone, prowadzić mogą nawet do ślepoty. Dlatego warto okresowo badać oczy zwierzaka i nie bagatelizować objawów takich jak łzawiące czy spuchnięte oczy. Jakie choroby oczu są w przypadku zwierząt domowych np. psów najczęstsze?

Jaskra

Jaskra jest schorzeniem polegającym na stałym zwiększaniu się ciśnienia śródgałkowego oka. To choroba powszechnie występująca. Nieleczona kończy się ślepotą zwierzęcia. Jaskra może mieć charakter pierwotny (pojawia się wówczas samoistnie) bądź wtórny. W tym drugim przypadku jest rezultatem chorób i urazów różnego rodzaju. Rzadko jaskra jest chorobą wrodzoną. W walce z nią kluczowe znaczenie ma wczesna diagnoza.

Jaskra u psów objawia się przekrwionymi spojówkami. Często zaobserwować można ponadto powiększenie gałki ocznej i rozszerzenie źrenicy. w przypadkach zaawansowanych pies staje się ślepy. Wówczas na uratowanie wzroku jest już za późno.

Zaćma

Zaćma to choroba, która polega na zmętnieniu soczewki na na skutek choroby metabolicznej, choroby oka bądź urazu. Zaćma bywa wrodzona lub dziedziczna. Sprzyja jej nieprawidłowe żywienie zwierzaka. Wyróżnić można także zaćmę starczą, która dotyka starsze osobniki.

Przy zaćmie zauważyć można zmianę wyglądu oka, które staje się mętne. Pies może być apatyczny i niechętny do zabawy. Sama choroba dla zwierzaka nie jest bolesna, ale nieleczona prowadzić może do całkowitej ślepoty.

Zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek ma wiele przyczyn. Są to m.in. alergie, choroby bakteryjne i wirusowe czy urazy mechaniczne oka. Zapalenie objawia się łzawiącymi oczami. Czasem z oka wycieka ropa lub śluz. Oczy są przekrwione i opuchnięte, a zwierzę odczuwa spory dyskomfort. Zaczyna pocierać swoje oczy, co jeszcze bardziej pogłębia stan zapalny.

Złe ukształtowanie powiek

Tutaj należy wspomnieć o ektropium (wywinięciu powieki) i entropium (podwinięciu powieki). To zaburzenia dziedziczne. Pojawić się mogą też na skutek urazu oka, ale raczej rzadko. Polegają na braku właściwej proporcji między długością powieki i wielkością gałki ocznej. Na skutek tego deformacji ulega szczelina powiekowa. Tym samym oko nie jest dobrze chronione przed zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi.

Postępujący zanik siatkówki PRA

W ten sposób określa się kilka chorób objawiającym się pierwotnym zwyrodnieniem siatkówki oka, które prowadzą do ślepoty nocnej, a z czasem do całkowitego zaniku wzroku u zwierzęcia. To choroby o podłożu genetycznym. Dają te same objawy, ale różne są ich przyczyny. Często pierwsze symptomy choroby pojawiają się już w 6. miesiącu życia psa.