Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PrzychodniaWeterynaryjna VetAmicor lek. wet. Waldemar Wilkołaski  z siedzibą w Krakowie, ul. Krakusa 10C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr REGON 120702344, nr tel. +48 509 509 956: +48 12 266 71 44, e-mail: vetamicor@gmail.com;
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • – prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na vetamicor@gmail.com lub telefonicznie: +48 509 509 956;        +48 12 266 71 44
 4. Podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy, obowiązek prawny ciążący na administratorze, wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wydanej zgody w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej;
 6. Podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług;
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest potrzebne do realizacji wszelkich zobowiązań związanych ze złożeniem zamówienia na usługi lub towary oferowane przez Przychodnię Weterynaryjną VetAmicor przez okres wymagany przez szczególne przepisy.